fbpx

Od 1. maja svi poreski obveznici koji su obuhvaćeni novom fiskalizacijom moraju da koriste nove kase. Iako je krajnji rok veoma blizu, u razgovoru sa našim sugrađanima, preduzetnicima i klijentima stičemo utisak da je novi sistem veoma slabo objašnjen. Zato je Tedi tim odlučio da pokrene niz objava kojima ćemo pokušati da demistifikujemo delove novog poreskog poretka i odnose između njih.

 

Danas ćemo povezati ESIR i L-PFR uređaje dva različita proizvođača, na primeru postavke koju nudimo u okviru Tedy E-Fiskal paketa. Dati postupak je isti za uređaje bilo koja dva proizvođača, jer je standardizovan Tehničkim vodičem Poreske Uprave.

 

Uvod

 

Nova eFiskalizacija propisala je standard kojim se sistem deli na:

 

 1. ESIR (eng. POS, Point Of Sale) aplikacija – hardware/software posvećen prodavcu i/ili vlasniku biznisa. Pruža klijentu jednostavan pristup osnovnim funkcijama (izdavanje računa, unos artikala, itd.). Dodatne usluge kao izveštaji između smena, itd. odlike su dodatnog kvaliteta. Primer je Tedi menadžer.
 2. L-PFR (eng. E-SDC, External Sales Data Controller) uređaj – hardware/software na računaru zadužen da potpiše račun i kada ne postoji internet veza sa Poreskom upravom. Ako je račun potpisan bez Internet veze, potrebno je u roku od 5 dana dobaviti internet. L-PFR će prijaviti izdate račune Poreskoj upravi kad dobije internet. Primer je Tedy L-PFR uređaj, koji nudimo u sklopu Tedy E-Fiskal paketa. Pri paljenju uređaja L-PFR se automatski uključuje i radi, bez dodatnih koraka.

Tedy LPFR uređaj.

Postavka

 

Tehnički vodič Poreske uprave propisuje rad L-PFR i ESIR uređaja na istoj mreži. Svaki uređaj na mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu. Težina povezivanja dva uređaja različitih proizvođača ogleda se u sposobnosti da saznamo IP adresu L-PFR uređaja, odnosno, računara. Uverićemo se da to nije tako teško na sledeći način:

 

 1. Upalimo L-PFR hardware/softver na računaru povezan na mrežu, sa bezbednosnim elementom u čitaču kartica:

  Dell Wyse LPFR, router, smart card reader, BE

  Upaljen L-PFR računar povezan na ruter, sa čitačem kartica i ubačenim bezbednosnim elementom.

 2. Instalirajmo aplikaciju koja skenira uređaje na lokalnoj mreži i prikazuje njihove IP adrese. Jedna dobra aplikacija na Google Play prodavnici naziva se Network IP Scanner. Nakon dodela dozvola (za Android 8.1 i novije), prikazuje se lista svih dostupnih uređaja na mreži:

  Network IP Scanner

  Lista svih uređaja na mreži i njihovih IP adresa u zagradama. Tedy L-PFR računari su na mreži obeleženi kao tedy-dellwyse-xxx, gde je xxx redni broj računara. Međutim, na nekim mrežama se ime računara (eng. hostname) ne vidi. WYSE TECHNOLOGY LLC je drugi znak da je to naš L-PFR uređaj. Na primeru se vidi da je 192.168.1.10 IP adresa našeg L-PFR uređaja.

 3. 192.168.10 je IP adresa našeg L-PFR uređaja u ovom primeru. Sad je preostalo samo da je unesemo u postavku ESIR aplikacije:
  Tedy manager sidebar L-PFR čarobnjak

  U bočnom meniju izaberemo L-PFR čarobnjak.

  Tedy manager pin

  Unesemo PIN kod za pristup administratorskim postavkama.

  Tedy manager L-PFR čarobnjak prazno

  Potrebno je uneti tip konekcije (HTTP/HTTPS), četiri broja IP adrese, port i PIN kartice lokala. Tip veze i port određeni su od strane proizvođača L-PFR uređaja.

  Tedy manager L-PFR čarobnjak popunjeno

  Za Tedy Dell Wyse slučaj tip veze je HTTP, a port 8888. IP adresa i PIN kod su uneti kao na slici. Ostalo je dodirnuti polje Primeniti.

  Tedy manager settings message success

  Ako su svi podaci uspešno uneti, kartica je otključana, a na ekranu prikazaće se poruka uspeha.

 

Zaključak

 

Novi standard donosi modularnost sistema – ESIR jednog proizvođača možemo koristiti u kombinaciji sa L-PFR uređajem drugog! Propis nalaže da je osnovni set usluga fiskalnih i prodajnih elemenata standardizovan, što do sada nije bio slučaj; svaki proizvođač fiskalne kase je propisivao sopstveni protokol komunikacije, koji je mogao da se razlikuje i od modela do modela istog proizvođača. Prodajni sistem kao što je Tedi menadžer sada se posvećuje Vama kao korisnicima da pruži jednostavan pristup svim informacijama od značaja.

Nadamo se da smo ovim vodičem razaznali neke od nepoznanica i pokazali da za rukovanje novim sistemom nije potrebna skupa tehnička podrška! U sledećoj objavi bavićemo se različitim načinima da se telefonom umrežimo sa L-PFR uređajem.

 

Stefan Đorđević, dipl. inž. elektrotehnike i računarstva